Ovariální cysty u morčat

Ovariální cysty jsou častým problémem starších samic morčat. Přesné příčiny jejich vzniku nejsou známy. Projevují se ztrátou srsti, hubnutím, zažívacími obtížemi. Často dosahují cysty velkých rozměrů až několika centimetrů a mohou způsobovat výrazné zvětšení dutiny břišní.

Jaké jsou příznaky?

Příznaky nemusí být typické, pozorována je mnohdy jen snížená aktivita. Tato diagnosa by se proto měla zvažovat u každé starší samice morčete s nespecifickými příznaky. Diagnostika je založena na běžném klinickém vyšetření a ultrasonografické prohlídce dutiny břišní. Jediná účinná léčba je chirurgické odstranění cyst se současnou kastrací pacientky. Pro tento výkon je třeba inhalační anestezie a minimálně jednodenní hospitalizace. Prevencí je zabřeznutí do desátého měsíce věku nebo ranná kastrace.