Vakcinace kočky

Základní vakcinace koček

proti vzteklině, panleukopenii, rhinotracheitidě a kaliciviróze se provádí jedenkrát ročně. V případě výraznější prodlevy termínu se doporučuje revakcinace po třech až čtyřech týdnech. U koťat se první očkování provádí nejčastěji ve druhém měsíci věku s následnou revakcinací ve třetím měsíci. Schéma lze individuálně přizpůsobit, zohledňujeme např. již provedené očkování na jiném pracovišti z hlediska návaznosti , nákazovou situaci, stav chovu (vakcinaci matky, zda je chov venkovní nebo bytový, apod.), přesný věk kotěte při předvedení klientem, plemenná příslušnost atd.

Rozšířená vakcinace

se doplňuje k základní vakcinaci, většinou v podobě kombinované vakciny. Doporučuje se podle individuální potřeby kočky v závislosti na věku, plemeni, prostředí (kočky venkovní nebo bytové), nákazové situaci, někdy i z léčebných důvodů.

-proti chlamydióze: u koček původce především očních infekcí, a to akutních i chronických (často i mnoho let probíhajících). Doporučuje se u venkovních, hlavně však u bytových koček. Toto očkování je velmi vhodné u perských a polodlouhosrstých koček. Lze provést i terapeuticky.

-proti virové leukémii: retrovirové, ve většině případů smrtelné akutně i chronicky probíhající onemocnění. Postihuje v různé podobě všechny orgánové systémy, způsobuje selhání imunity, může probíhat i latentně. V populaci venkovních koček velmi rozšířené, setkáváme se s ním však i v domácích chovech. Před očkováním je vhodné kočku testovat na přítomnost viru v organismu.

Ceník kombinantních vakcín pro kočky:

- proti vzteklině, panleukopenii, rhinotracheitidě a kaliciviróze: 410,-
- proti panleukopenii, rhinotracheitidě a kaliciviróze: 380,-
- proti panleukopenii, rhinotracheitidě, kaliciviróze a chlamydióze: 530,-
- proti vzteklině, panleukopenii, rhinotracheitidě, kaliciviróze a chlamydióze: 570,-
- proti panleukopenii, rhinotracheitidě, kaliciviróze, chlamydióze a virové leukemii: 680,-
- proti vzteklině, panleukopenii, rhinotracheitidě, kaliciviróze, chlamydióze,vir.leukemii: 720,-

Vzteklina samostatně: 170,-