Krmiva

Jako pomoc při Vaší volbě Vám nabízíme zdarma konzultaci v ordinaci, popř. telefonicky. Kritériem při výběru jsou jak obecně známé skutečnosti (např. věk, plemeno, váhová kategorie, stupeň fyzické zátěže apod.), tak i osobní přístup, kam patří např. aktuální zdravotní stav, prodělaná onemocnění v minulosti, plemenná a individuální dispozice ke konkrétním onemocněním, apod.

Důležitou roli hraje i chutnost a atraktivita krmiv a finanční možnosti.Doufám, že Vás tato nabídka zaujala, Váš MVDr. Robert Just