Kastrace psů a koček

Kastrace obecně vede k zamezení plodnosti a rozmnožování zvířete, u některých jedinců může dojít k utlumení nežádoucího chování. Často je kastrace také preventivním úkonem, který zamezí vzniku různých onemocnění.

Mezi výhody kastrace u fen patří snížení rizika vzniku nádorů na mléčné žláze. Vznik těchto nádorů je ovlivněn hormony. Tumory mléčné žlázy mohou být nezhoubné (benigní) nebo zhoubné (maligní), které pak mohou metastazovat do plic, kostí, nebo jiných orgánů, což je pro pacienta velkým rizikem. Další výhodou kastrace feny je zamezení vzniku zánětu dělohy. Zánět dělohy se vyskytuje především u starších fen, ale může se stát, že se objeví i po prvním hárání u fen mladých. Na druhou stranu nevýhodou kastrace fen může být postkastrační inkontinence, která se vyskytuje u menšího procenta především velkých plemen psů.

Kastrace psů- samců vede nejen k utlumení nežádoucího chování, ale také jako prevence vzniku určitých onemocnění, která se týkají pohlavního systému samce.

Velice častým problémem u nekastrovaného psa je prostata. Prostata je přidatná pohlavní žláza, která těsně naléhá na močovou trubici v pánvi. Její zvětšení v důsledku zánětu, benigní hyperplazie prostaty (BHP) nebo neoplazie, může způsobit obtíže při močení, případně v důsledku tlaku na konečný úsek tlustého střeva, také potíže s vylučováním trusu. Zánět prostaty nebo BHP lze vyřešit u pacienta příslušnou medikací. Tyto problémy mají bohužel recidivující charakter, tudíž mohou pejska opakovaně trápit. Proto je vždy po prodělání podobného problému doporučitelná kastrace. Lépe je však problémům předcházet- tzn. kastrovat preventivně.

Další problém mohou způsobit samotná varlata. Častou vrozenou vývojovou vadou je kryptorchismus. Tzn., že varlata psa nejsou (obě/jedno) umístěna v šourku, ale jsou „schována“ buď v tříselném kanále, v podkoží, nebo až v dutině břišní. Varlata, která nejsou umístěna v šourku, jsou pak náchylná na vznik neoplazií, což je nebezpečné pro celkový zdravotní stav pacienta. Tyto neoplazie mohou být benigní, ale také maligní, které mohou pacienta ohrozit metastazováním do různých orgánů, např. jater, ledvin, plic, atd.

U koček a kocourů dochází ke kastraci především k zabránění nežádoucího chování a k regulaci populace především venkovních koček. Problémy, jako je zánět dělohy nebo neoplazie mléčné žlázy jsou u koček méně časté než u fen, ale také se mohou vyskytnout.

Nepodceňujme preventivní chirurgii u našich zvířat. Pro pacienta je vždy lepší chirurgie preventivní, než řešení problému u staršího, nemocného zvířete.