Vestibulární syndrom je onemocnění rovnovážného systému organismu. Vestibulární systém rozdělujeme na periferní, který se nachází ve vnitřním uchu, a na centrální, který je představován centrálním nervovým systémem. Dle toho se také onemocnění vestibulárního systému člení na periferní a centrální vestibulární syndrom. Narušení rovnovážného systému se projeví následujícími klinickými příznaky:

 • Ztráta rovnováhy, až neschopnost chůze
 • Náklon hlavy na stranu (headtilt)
 • Nystagmus (tzv. tikání očí)
 • Strabismus (abnormální pohyb očních bulbů)
 • Kroužení (circling)
 • Méně často pak zvracení, anorexie, nevolnost

Příčinou onemocnění vestibulárního systému mohou být:

 • Záněty uší (otitis media, interna)
 • Ototoxické látky
 • Intoxikace
 • Traumata, krvácení
 • Neoplazie, polypy (ve střední nebo vnitřním uchu, CNS, mohou to být tumory primární nebo sekundární)
 • Infekce
 • Vaskulární příčiny
 • Hypotyreóza
 • Geriatrický vestibulární syndrom

Diagnostika spočívá v pečlivém klinickém a neurologickém vyšetření pacienta. Dále je zapotřebí vyšetření krve, které odhalí celkový zdravotní stav pacienta, funkci ledvin, jater, iontovou rovnováhu. Onemocnění jater a ledvin mohou také vyvolat neurologické příznaky, proto je nutné jejich zasažení vyloučit. Při podezření na neoplazii v CNS postupujeme tak, že hledáme primární tumor (USG břicha, RTG hrudníku), který by mohl metastazovat do CNS. V případě negativního nálezu je ideální diagnostiku doplnit magnetickou rezonancí (MRI), která nám dá konečnou odpověď, zda je v CNS přítomen primární tumor.

Častým onemocněním u starších pacientů- psů je geriatrický vestibulární syndrom. Přitom bývá většinou jednostranně (unilaterálně) postižen periferní vestibulární systém. Příčina jeho vzniku je neznámá. Vykazuje se výše uvedenými klinickými příznaky, z nichž nejčastěji se vyskytuje ztráta rovnováhy až neschopnost chůze, nystagmus a headtilt. Pokud zvíře samovolně nepřijímá krmivo, je potřeba podpůrná terapie. Ta spočívá v podávání infuzí po dobu až několika dní (dle stavu pacienta), případně vitaminů, rozkrmování zvířete. Pokud se dostaví zvracení, je zapotřebí aplikovat antiemetika (léčiva bránící zvracení). Klinické příznaky často vymizí během 7-14 dní. Prognóza u tohoto onemocnění je příznivá. Často však dochází k recidivám.

Publikováno: 11. 8. 2023