Proč očkovat?

Vakcinace je preventivní úkon, který Vašeho psa chrání před smrtelnými často nevyléčitelnými nemocemi. Vzteklina je povinná očkovat ze zákona, ostatní nemoci jsou výrazně doporučované. Na našem území se vyskytuje leptospiróza a parvoviroza, psinková epidemie byla na našem území v 90. letech. Vztekliny jsme od roku 2004 prostí, ale v sousedních státech se tato nemoc stále nachází.

Proti kterým nemocem se dá očkovat?

Základní nemoci, které se běžně očkují, jsou psinka (D), infekční hepatitida (H), parvoviroza (P), leptospiróza (L) a vzteklina (R). Občas je zde i parainfluenza (Pi). Můžete je nalézt na etiketě vakcíny v očkovacím průkazu pod zkratkami DHP, DHPPiL, DHP + lepto, DHPPiLR, Rabies nebo jiných kombinacích. Používají se kombinované polyvalentní vakcíny.

 • Vzteklina (R) – je nebezpečná nákaza způsobená virem Lyssavirus přenosná na člověka. Jak pro člověka, tak pro zvíře je vždy smrtelná. Přenáší se slinami a krví, nejčastěji pokousáním. Zvířata s touto nemocí vykazují změnu chování – agresivitu, slintání, extrémní bázlivost, křeče. Nakazit se mohou všechna teplokrevná zvířata a člověk. V našich podmínkách je přenašečem liška. Díky plošným vakcinacím lišek jsme naše území dokázali od této nemoci ozdravit a v roce 2004 jsme získali statut země prosté nákazy od mezinárodní organizace OIE. V sousedních státech se ale vzteklina stále nachází, takže riziko zavlečení do České republiky je velké. Všichni psi věku 3-6 měsíců musí být ze zákona proti vzteklině očkovaní. Pokud dojde k poranění člověka psem, má chovatel psa povinnost nechat své zvíře vyšetřit veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění.
 • Parvoviroza (P) – je virové onemocnění, které je nebezpečné hlavně pro štěňata. U nakažených dochází ke zvracení, průjmu s krví, rychlé dehydrataci a k sepsi. Prognoza je opatrná, je nutná hospitalizace a intenzivní terapie.
 • Psinka (D – angl. Distemper) - virové onemocnění způsobené Morbilivirem. Napadá jak štěňata, tak dospělé jedince. Příznaky jsou variabilní – od respiračních infekcí, ztvrdnutí polštářků na tlapkách, defektní tvorba skloviny na zubech, průjmy. 30% psů vykazuje nervové poruchy, které se objeví 1-6 týdnů od prvních příznaků nemoci.
 • Infekční hepatitida (H) – je adenoviróza, která napadá mladé psi do 1 roku života. Příznaky jsou nespecifické - od respiračních poruch, přes průjmy a zvracení s krví. Dále se může objevit jednostranný otok rohovky (20% nemocných), kdy se oko zbarví do šedomodra, nebo krváceniny na sliznicích.
 • Leptospiroza (L) - onemocnění způsobené bakterií Leptospira spp. Má spoustu sérovarů, proto jsou vakcíny zaměřeny na 3-4 nejčastější varianty této bakterie. Zvířata se nejčastěji nakazí z kontaminované vody nebo z moči hlodavců. Tato bakterie způsobuje horečku, průjem, zvracení, žloutenku, krváceniny a poškozuje ledviny. Tímto onemocněním se může nakazit i člověk.

Volitelná očkování

Proti dalším nemocem je dobrovolné očkovat. Patří sem tetanus (T), borelióza (B), psincový kašel (KC, Pneumodog) a hepresviróza fen.

 • Psincový kašel - způsobuje ho komplex více patogenů, nejčastěji virus parainfluenzy (Pi), bakterie Bordetella bronchiseptica (KC), ale i další bakterie a viry. Proti parainfluenze a bordetelóze se dá očkovat. Psincový kašel je problém všech věkových kategorií, velmi rychle se v populaci psů šíří. Většinou probíhá formou záchvatů kašle s výhozem, horečkou, ale se zachováním aktivity a chuti k jídlu. U silných jedinců toto onemocnění může samo po pár dnech odeznít. Některé cvičáky nebo kluby tuto vakcinaci vyžadují. Některé vakcíny se aplikují do nozder.
 • Tetanus (T) - způsobený toxiny z bakterie Clostridium tetani. Bakterie se do těla dostává poraněním. Nejvíce v riziku jsou přezubující štěňata nebo psi pohybující se u koní, kde se tato bakterie vyskytuje hojně. Způsobuje celotělové křeče až úhyn. Jen včasný zákrok veterinárního lékaře a intenzivní terapie může Vaše zvíře vyléčit. Vakcína se aplikuje do svaloviny.
 • Borelioza (B) - způsobená bakterií Borrelia burgdorferi, která se nachází v nakaženém klíštěti. Přenos bakterie do zvířete nastává většinou po přisátí klíštěte více jak 24 hodin. Kožní projev kruhového zarudnutí jak je známo u člověka se vyskytuje jen u 10% nakažených psů. Klinické příznaky nastávají 2-5 měsíců po přisátí klíštěte. Pes má nepravidelně horečku, kulhá střídavě na více končetin. Vakcína má největší efekt při podání v předjaří, před výskytem klíšťat. Klíšťata přenášejí celou řadu patogenů, proto se i přes toto očkování musí pes vždy proti klíšťatům chránit antiparazitárním přípravkem.
 • Herpesviroza fen - onemocnění postihující březí feny. Způsobuje potraty a úhyny novorozených štěňat. Samotnou matku toto onemocnění neohrožuje. Vakcinuje se fena po připuštění, poté před porodem. Tato vakcína je momentálně v České republice nedostupná.

Jaké doporučujeme vakcinační schéma?

Vakcinační schéma má každé zvíře individuální – záleží na původu, epizootické situaci, na zdraví zvířete a na vakcinaci matky. Většinou začínáme očkovat štěňata ve stáří 6 - 8 týdnů, poté se musí 2x za 3-4 týdny revakcinovat. Od 3. do 6. měsíce musí být ze zákona naočkovaná proti vzteklině. Do 2. měsíců věku mají štěňata v krvi hodně protilátek od své matky, kvůli kterým se nemusí vytvořit imunita na první očkování. Proto je vhodné štěňata očkovat co nejpozději. Ale musí se zohlednit výskyt nebezpečných nákaz v jejich okolí. Imunita na očkované nemoci nastupuje od 14 dnů po aplikaci, zcela chráněné je štěně od 2 týdnů po posledním očkování v základním schématu.

Základní vakcinační schéma může vypadat takto:

 • 7. týden života – Puppy vakcína – je proti psince a parvoviroze.
 • 10. týden života – DHP +L – revakcinace parvovirozy a psinky, přidává se leptospiróza a infekční hepatitida
 • 14. týden života – přeočkování předchozího DHP + L, očkování na vzteklinu

Pokud je Váš pes starší 8 týdnů nebo je dospělý, očkuje se 2x v odstupu 3-4 týdnů.

Po ukončení základního vakcinačního schématu nebo přeočkování zvířete staršího 8 týdnů chodíte na pravidelné očkování po 1-3 letech dle výrobce.

Nadstandardní očkování proti tetanu nebo borelioze se mohou očkovat od 3. měsíce, proti psincovému kašli od 3. týdnů dle výrobce.

Má očkování nežádoucí účinky?

V místě aplikace může být přechodně bolestivost, zatvrdnutí. Po vakcinaci může být pes spavý. U menších plemen při změně výrobce může dojít k alergické reakci – pes může zvracet, mít zvýšenou teplotu, otékat až mít křeče. Tato reakce nastává do 4 hodin po aplikaci. Pokud tyto příznaky bude mít Vaše zvíře, okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře.

Kterého výrobce zvolit?

V naší ordinaci máme nejlepší zkušenosti s výrobcem Nobivac – je dobře snášen a některé nemoci, jako je vzteklina a trojkombinace DHP, drží imunitu 3 roky. Dále očkujeme výrobcem Biocan, který se musí každoročně přeočkovávat. Výrobců vakcín je však celá řada a je jen na Vás, kterého zvolíte.

Kdy mám přijít na očkování?

Termín další návštěvy na očkování byste měli mít zaznačené v očkovacím průkazu nebo pasu. Obecně platí 1-3 roky od posledního přeočkování. Zvíře musí být klinicky zdravé, aktivní, feny by neměli hárat nebo být březí. V den očkování by se Vašemu zvířeti neměly podávat antiparazitika nebo by neměl podstupovat velkou fyzickou nebo psychickou zátěž (závody, výstavy…).

Na očkování se na našich pracovištích objednávat nemusíte, vakcíny máme skladem. Nezapomeňte si sebou vzít očkovací průkaz nebo pas. Můžete si u nás vyplnit formulář na automatické zasílání SMS s upozorněním na blížící se termín očkování.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

MVDr. Anna Spurná

Zdroje:
https://www.svscr.cz/
Canine and Feline Infectious Disease, J.E.Sykes, Elsevier 2014

Publikováno: 11. 8. 2023