Vakcinace proti vzteklině

je ze zákona povinná, je součástí tzv. polyvalentních vakcín (tedy kombinace s dalšími infekčními onemocněními, aplikuje se v jedné injekční dávce), může se aplikovat i samostatně. V závislosti na zvoleném typu vakcíny (legislativně upraveno Státní veterinární správou) lze potvrdit platnost očkování (tedy datum revakcinace) na jeden až tři roky. Tříletá platnost může být v některých případech omezena např. zdravotním stavem nebo cestováním do zemí, které toto legislativně neumožňují.

Základní vakcinace

proti psince(D), parvoviroze(P), hepatitidě(H), leptospiroze(L) a vzteklině(R), ev. parainfluenze(Pi), se zjednodušeně nazývá kombinace. Provádí se vždy jedenkrát ročně, u některých vakcín kompletní spektrum (DHPLR), u vakcín s možností tzv. 3-leté vztekliny také 1x ročně, ale není nutno vždy celé spektrum (např. po vakcinaci DHPLR dále po 2 roky DHPL a poté znovu DHPLR). V případě výrazně delší prodlevy termínu se doporučuje některé infekční choroby za měsíc revakcinovat (popř. i celé spektrum- v závislosti na délce prodlení, typu vakcíny, zdravotním stavu psa apod.).

Rozšířená vakcinace

se doporučuje dle potřeby psa v závislosti na věku, plemeni, prostředí, někdy i z léčebných důvodů.

  • proti psincovému kašli (KC): dvousložková vakcína (Bordetella bronchiseptica a parainfluenza) proti komplexu psincového kašle, který způsobuje respirační onemocnění probíhající různě závažně. Vážnější komplikace způsobuje u štěňat, zvláště malých plemen. Aplikuje se intranasálně, nepředstavuje tak zátěž pro organismus, lze aplikovat zároveň s kombinantními vakcinami. Revakcinace nebývá nutná. Doporučujeme u štěňat a dospělých psů trpících často na respirační infekce nebo s chronickými onemocněními srdce a dýchacího aparátu. Pravděpodobnost nákazy je vyšší na místech s větší koncentrací psů, např. výstavy, závody, kynologické kluby, cvičiště. Vakcína navozuje dostatečnou tvorbu protilátek již po 72 hodinách, lze tedy použít pro rychlou imunizaci při zhoršené nákazové situaci.

Pozn. Parainfluenza je obsažena i ve většině kombinovaných vakcín, její podkožní aplikace však není příliš účinná.

  • proti tetanu (T): u psa nepatří mezi nejčastější nákazy, při onemocnění však většinou končí smrtelně. K nákaze dochází nejčastěji u štěňat při výměně zubů (okusováním různých přemětů a infikováním rány po vypadlém dočasném zubu), při pobytu v prostředí, kde dochází k hnilobným procesům (např. v okolí vodních toků, bažin apod.) a pozřením koňského trusu, který běžně obsahuje bakterie Clostridium tetani. Vakcína se aplikuje do svalu, první dávka se revakcinuje po měsíci, dále se očkuje každé dva roky, lze i zároveň s některými kombinantními vakcínami.
  • proti lymské borelióze (B): onemocnění přenáší klíšťata a krev sající hmyz, u psa se onemocnění projeví často až s velmi dlouhým odstupem po infikaci. Nejčastěji způsobuje systémové onemocnění kloubů, které může být doživotní, vzácněji napadá nervovou soustavu a může končit smrtí. Aplikuje se podkožně, lze i zároveň s některými kombinantními vakcinami, revakcinuje se po měsíci a poté každoročně, nejlépe koncem zimy nebo na počátku jara. Doporučujeme u psů pohybujícími se v prostředí s výskytem většího množství klíšťat a krev sajícího hmyzu.
  • vakcinace březích fen proti infekci psím herpesvirem: herpesvirus představuje vážné problémy v reprodukci psů. Virus napadá sliznice dýchacího a reprodukčního aparátu. Příznaky jsou u samců většinou skryté, u samic se vyskytují problémy se zabřeznutím, potraty nebo porody málo životaschopných štěňat.

Vakcinace se skládá z jedné dávky během hárání nebo 7-10 dnů po připuštění, revakcinace potom 1-2 týdny před porodem. Toto schéma se opakuje při každé březosti.

Primovakcinace - vakcinace štěněte

se týká období tzv. imunitního okna, období, kdy štěně postupně ztrácí protilátky přijaté v mateřském mléce a současně se jeho imunitní systém učí vytvářet protilátky vlastní (kontaktem s patogeny v prostředí a také jako odpověď na vakcinaci), které však nedosahují dlouhodobé potřebné hladiny v krvi. Toto období trvá asi od šestého týdne do třetího měsíce věku. V tomto věku se proto očkování opakuje po třech až čtyřech týdnech a dlouhodobou dostatečnou hladinu protilátek zajišťuje až vakcinace po třetím měsíci věku.

Neexistuje univerzální vakcinační schéma uplatnitelné u 100% štěňat, vždy se přihlíží k individuálním potřebám. Zohledňujeme např. již provedené očkování na jiném pracovišti z hlediska návaznosti , nákazovou situaci, stav chovu (vakcinaci matky apod.), přesný věk štěňete při předvedení klientem, plemenná příslušnost atd. Následující informace jsou tedy orientační, nejčastěji používané možnosti.

Nejčastěji používaná vakcinační schémata u štěňat:

TYP VAKCÍNY VĚK ŠTĚNĚTE V TÝDNECH
6-8 8-10 12-16 16 a více
ZÁKLADNÍ SCHÉMA
Puppy DP DHP(Pi)L DHP(Pi)LR  
  DHP(Pi)L DHP(Pi)LR  
ROZŠÍŘENÉ SCHÉMA
Puppy DP DHPLKC DHPLR  
Puppy DP DHPL DHPLRKC T,B s revakcinací za měsíc
Puppy DP DHPLKC DHPLRT,B T.B

Použité zkratky: psinka-D, hepatitida-H, parvoviroza-P, parainfluenza-Pi, leptospiroza-L, vzteklina-R, psincový kašel-KC, tetanus-T, borelióza-B

Po 1. roce věku štěněte je následně doporučen další postup dle zásad vakcinace dospělého psa.

Publikováno: 10. 8. 2023