Šestiletá kastrovaná kočka plemene britská modrá byla po předchozím pobytu mimo pozemek majitele nalezena v srpnu 2013 v ranních hodinách na zahradě rodinného domu majitele ve Šlapanicích ve stavu, kdy nebyla schopna samostatného pohybu. Srst byla potřísněna slinami, zvratky a řídkou stolicí.

Klinickým vyšetřením v místě nálezu byla zjištěna normální teplota, snížená tepová a dechová frekvence, nadměrné slinění a slzotok, zúžené zornice, bázlivost, přemrštěné reakce na podněty, při manipulaci agresivní projevy, celotělové svalové křeče, kolikové bolesti, samovolný odchod řídké kašovité stolice.

Po okamžitém transportu do veterinární ordinace bylo vysloveno podezření na intoxikaci insekticidy - inhibitory cholinesterázy. Při převozu se stav velmi rychle zhoršoval. Kočce byly podány injekčně do svalu sedativa, protože bez nich nebyla možná další manipulace. Po zavedení nitrožilní kanyly byly následně aplikovány léky na hlubší sedaci a na potlačení křečí. Vzhledem k časové tísni nebylo možno čekat na laboratorní rozbory a byly rovnou podány léky-antidota inhibitorů cholinesterázy s tím, že byly zjištěny typické příznaky této otravy a bez včasného zásahu by došlo k rychlému úhynu.

Po zajištění dýchacích cest byla provedena sondáž žaludku, který byl bez obsahu. Sondou bylo aplikováno živočišné uhlí 5 tablet. Srst potřísněná tělními tekutinami obsahujícími zbytky jedu byla opláchnuta vlažnou vodou. Dále byly zajištěny vzorky krve a obsahu zažívacího ústrojí na další rozbor a přesnou identifikaci jedu. Současně byla zahájena nitrožilní infuze pro zvládnutí šoku a rychlejší vyloučení jedu z organismu a podány antibiotika z důvodu zabránění infekce oslabeného organismu.

Výsledky rozboru krve v laboratoři Labtechnik Brno odpovídaly příznakům otravy inhibitory cholinesterázy. Vyšetření obsahu zažívacího ústrojí ve Státním veterinárním ústavu Jihlava definitivně prokázalo otravu inhibitory cholinesterázy, konkrétně KARBOFURANEM.

Pacientka byla po dvou dnech na infuzích schopna s pomocí přijímat krmivo a tekutiny, nebyla však schopna chůze. Postupně se pokoušela o samostatný pohyb plazením, po třech dnech začínala s podporou chodit, a normální chůze se obnovila po 5 dnech. Celková slabost přetrvávala další týden.

Po pěti dnech od začátku otravy byl proveden kontrolní odběr párového vzorku krve s výsledkem návratu všech hodnot k normálu.

Případ otravy byl nahlášen městskému úřadu a Městské policii.

Kočka bohužel několik týdnů poté zmizela, a již se nevrátila. Vzhledem k faktu, že se jednalo o kastrovanou samici, která na potulky chodila několikrát denně, ale vždy pouze na krátkou dobu do nejbližšího okolí, je téměř jisté, že je již mrtvá. Ve stejný den se v okolí ztratily další kočky, a také se nejednalo o toulavé jedince. K otravě kočky dalšího souseda došlo krátce poté.

Publikováno: 10. 8. 2023