Popis případu:

V článku je popsán případ 8-letého psa plemene šeltie, u kterého došlo k akutnímu problému po odumření varlete v dutině břišní. Jednalo se o vrozenou vadu (kryptorchismus), kdy levé varle nesestoupilo po narození do šourku a během života se zvětšovalo, až došlo k jeho odumření po zaškrcení semenného provazce. Druhé varle bylo normálně uloženo v šourku.

Anamnéza:

Pacient byl přiveden do ordinace ve vážném stavu trvajícím dva dny. Majitelé uvedli jako hlavní pozorované problémy apatii, zvracení, průjem, nechutenství a snížený příjem tekutin.

Klinické vyšetření:

Základním klinickým vyšetřením byly zjištěny zvýšená teplota, příznaky dehydratace, bolestivost dutiny břišní s hmatným pohyblivým kulovitým útvarem uloženým centrálně. Levé varle nebylo uloženo v šourku, nebylo hmatné ani v tříselném kanále a okolí. Dotazem od majitelky zjištěno, že varle „chybí“ od narození, nebyli nikdy obeznámeni s možností zdravotních komplikací.

Nebylo zcela jasné, co způsobilo tak náhlé a vážné narušení zdravotního stavu. Nesestouplé varle bylo jen jedna z možností. Hmatný útvar v břiše mohl být prakticky jakýkoliv změněný orgán, mohlo se jednat o nádor, nemuselo dokonce jít ani o hlavní nález způsobující celkové problémy. Proto jsme přistoupili k další diagnostice. Byla odebrána krev a pacient byl ošetřen proti zvracení.

V krevním obraze byly výrazné změny nasvědčující o silném zánětu pravděpodobně provázeném tvorbou hnisu.

Biochemické vyšetření krve nevykazovalo žádnou odchylku, bylo tedy možné vyloučit metabolické onemocnění (špatná funkce ledvin, jater, apod.).

Přistoupili jsme proto k RTG vyšetření.

Na RTG snímku byly jasně patrné siluety ledvin, jater, sleziny, močového měchýře. V horní části břicha ohraničený kulovitý útvar o průměru 8 cm nesouvisející s ostatními orgány.

Sonografické vyšetření odhalilo strukturu: ohraničený útvar, bez obsahu tekutiny, mírně dělený na malé části - „kompartmenty“.

Vyslovili jsme podezření na patologicky změněné varle nebo nádor komplikovaný zánětem v dutině břišní. Navrhli jsme rychlé chirurgické řešení a pacient byl ještě týž den večer operován po krátké stabilizaci infuzní a antibiotickou terapií.

Průběh operace:

Dutinu břišní jsme otevřeli standartním způsobem. Objevili jsme varle velikostí odpovídající RTG nálezu. Bylo zvětšené, zatvrdlé, obtočené kolem semenného provazce a zamotané do závěsného vazu. Varle jsme odpreparovali od okolních struktur, podvázali a vyjmuli. Dutina břišní byla poté zašita opět standartním způsobem. Pacient byl dále stabilizován infuzní terapií a byly mu aplikovány léky proti bolesti.

Vzorek tkáně varlete byl odeslán k histologickému vyšetření s nálezem „ischemická nekróza“ (odúmrť tkáně následkem přerušení krvení - cévního zásobení), nádorové změny se neprokázaly.

Stav pacienta se ihned druhý den zlepšil, rána se zahojila a za deset dní byly vytaženy stehy.

Závěr:

Kryptorchismus (nesestoupnutí varlete) je poměrně častý problém u psů. Jedná se o dědičné onemocnění, z toho důvodu se kryptorchidní psi vyřazují z chovu. Varlata embryonálně vznikají v bederní oblasti v blízkosti ledvin. Odtud se varle přesouvá tříselným kanálem do šourku (u psa je tento proces dokončen až po porodu během prvních týdnů života), tedy do oblasti s teplotou nižší o několik stupňů oproti teplotě v břišní dutině. Tento rozdíl teplot má rozhodující význam pro produkci životaschopných spermií. Naopak setrvání varlete při vyšší teplotě způsobuje abnormální vývin této žlázy, její zbytnění a abnormality v produkci hormonů, v některých případech i nádorové změny. Takto zvětšené varle se může otočit (torze varlete) okolo semenného provazce, v němž prochází i cévní zásobení, které je torzí přerušeno a dojde k odumření žlázy.

Tyto procesy nemusí nastat u každého kryptorchida, riziko je však velké a může pacienta ohrozit na životě. Takovéto případy jsou často také obtížně diagnostikovatelné. Proto se u každého kryptorchida doporučuje pravidelná kontrola stavu. V raném stadiu života bývá nesestouplé varle obtížně nalezitelné, protože zpočátku je ve vyšší teplotě v břiše malé a nerozeznatelné. Při jeho odhalení je doporučováno chirurgické odstranění.

Publikováno: 10. 8. 2023