Prostata je přidatná pohlavní žláza u samců. Onemocnění s ní spojená se týkají především nekastrovaných psů. Prostata je uložena na dně pánevní dutiny, kde svými dvěma laloky obklopuje močovou trubici (urethru) a zespodu přiléhá k tlustému střevu. Se zvyšujícím se věkem roste pravděpodobnost vzniku onemocnění prostaty, výjimkou ale nebývají také mladí psi, např. kolem 3 let věku. Onemocnění prostaty se vyskytují převážně u nekastrovaných psů.

K nejčastějším onemocněním prostaty řadíme:

  • BHP (benigní hyperplazie prostaty) - dochází ke zvětšení prostaty, vzniku cyst, z nichž se mohou vytvořit abscesy. Klinické příznaky psa s BHP jsou obtíže s močením (pacient močí častěji, malé množství moči). Zvětšená prostata může komplikovat také kálení (malé množství trusu, kálení na více etap, trus řídký až oploštělý, obtížný proces kálení) tlakem zespodu na stěnu tlustého střeva. Prostata přitom bývá při rektálním vyšetření zvětšená a nebolestivá. Rizikem abscesů přítomných v prostatě je jejich ruptura a tím riziko vzniku peritonitidy (zánět v dutině břišní).
  • Prostatitis (zánět prostaty) - jedná se o bolestivé onemocnění. Často bývá spojena s cystitidou (zánět močového měchýře). Klinické příznaky mohou být nespecifické, jako např. zvracení, průjem, dehydratace, apatie, anorexie, neochota k pohybu, zvýšená tělesná teplota, obtížné kálení a močení, přítomnost krve v moči. Zánět prostaty je život ohrožujícím stavem, pokud dojde ke vzniku sepse (celotělový zánět). V takovém případě může dojít k úhynu zvířete. Při rektálním vyšetření bývá prostata často zvětšená a výrazně bolestivá.
  • Neoplazie prostaty - vyskytují se jak u kastrovaných, tak i nekastrovaný psů. Nejčastějším tumorem bývá adenokarcinom. Jedná se o vysoce maligní a často metastazující tumor.

Diagnostika onemocnění prostaty:

  • Celkové klinické vyšetření, rektální vyšetření prostaty (hodnotíme velikost, symetrii, bolestivost)
  • Vyšetření moči, krve (zhodnotíme, zda je přítomen zánět v moči, zda je v moči krev, vyšetřením krve zjistíme celkový zdravotní stav pacienta)
  • Ultrasonografické vyšetření (určíme, zda jde o zánět nebo BHP, zda jsou přítomny cysty, abscesy, apod.)
  • V případě potřeby biopsie prostaty (podezření na neoplazii, apod.)

Terapie závisí na druhu onemocnění, většina problémů souvisí s působením testosteronu na prostatu. Základem terapie obecně je tedy zamezení účinku samčích pohlavních hormonů buď chirurgickou kastrací nebo konzervativně inhibicí testosteronu.

V případě prostatitidy je terapie založena na celkové aplikaci antibiotik, zpočátku terapie i aplikaci nesteroidních protizánětlivých léčiv. Pokud pacient nepřijímá krmivo, je dehydratován, apod. je zapotřebí hospitalizace, infuzní terapie, analgetická a antibiotická terapie, podpůrná terapie.

Při terapii BHP na našem pracovišti používáme nejčastěji přípravek YPOZANE, který obsahuje látku inhibující samčí pohlavní hormon testosteron. Dochází tak ke zmenšení prostaty. Pokud jsou přítomny abscesy, tak je v některých případech potřebná jejich chirurgická drenáž.

Při terapii neoplatí prostaty lze využít chemoterapii, radioterapii, avšak zásadní je včasné chirurgické odstranění prostaty. Bohužel jsou neoplazie prostaty často diagnostikovány v pokročilejších fázích onemocnění. Prognóza je nepříznivá.

Obecně pacient, který má potíže s prostatou již jednou, bude s ní mít potíže pravděpodobně i do budoucna. Prevence onemocnění prostaty spočívá v kastraci.

Publikováno: 11. 8. 2023