Vakcinace psů

U vakcinace proti leptospiróze od firmy Intervet (Nobivac) jsme přešli na nový typ Nobivac L4, který zohledňuje aktuální evropskou nákazovou situaci a proti dřívější obsahuje 2 serovary leptospir navíc. Poskytuje tedy lepší chráněnost proti tomuto infekčnímu onemocnění. Pokud chceme této skutečnosti plně využít, doporučujeme po první aplikaci, v rámci běžného ročního očkování kombinovanou vakcínou, revakcinaci po měsíci. Následující rok tato revakcinace již není potřebná.

Vakcinace koček

U základního očkování koček (proti panleukopenii, rhinotracheitidě a kaliciviróze) jsme začali používat modernější, tzv. bezadjuvantní vakcínu, která je vhodnější pro opakované dlouhodobé podávání kočkám.

V základním schématu jsme vynechali vzteklinu, která se v našem regionu v současnosti nevyskytuje a očkování proti ní u koček není povinné. Pokud přesto existují důvody k její vakcinaci, nabízíme pro kočky očkování s tříletou platností, které není součástí základního očkování.

Publikováno: 10. 8. 2023