V souvislosti s nedávným výskytem prokázané otravy nebezpečným jedem ve Šlapanicích a častým dotazům na tuto problematiku, přináším stručný přehled základních příznaků intoxikace některými jedovatými látkami a zásady první pomoci a manipulace s otráveným zvířetem. V tomto krátkém článku nelze popsat všechny možné intoxikace. Jedovatých látek, se kterými může pes nebo kočka přijít do kontaktu, je velké množství. Různé toxické látky působí v organismu odlišnými mechanismy a projevují se tedy celou škálou příznaků, které se často velmi liší. Neexistuje univerzální příznak otravy společný pro všechny jedovaté látky a u velkého množství případů podezření na intoxikaci bývá diagnostikován jiný zdravotní problém. Dále je třeba zdůraznit, že se může jednat jak o pozření otrávené návnady, tak o náhodné neúmyslné pozření či jiný průnik do organismu látky určené k jiným účelům. Volně v prodeji jsou přípravky určené k hubení škůdců, kam patří rodenticidy (hubení hlodavců) a insekticidy (hubení hmyzu), které mohou být zneužity popř. pozřeny nebo jinak vstřebány omylem. Můžeme se však, bohužel, setkat i s otravou látkami, jejichž používání bylo v minulosti zakázáno. V těchto případech se jedná o trestnou činnost. O trestnou činnost se může jednat i při zneužití povolených látek k jinému účelu, než jsou určeny.

Rodenticidy

K intoxikaci rodenticidy (přípravky k hubení hlodavců) dochází buď přímým pozřením návnady, nebo u koček pozřením otrávené myši. Tato otrava se projevuje se zpožděním několika dní až týdnů a to krvácením z přirozených tělních otvorů, krev se objevuje ve zvratcích, stolici a moči, dochází ke krvácení na sliznicích a také ke krvácení i z banálních povrchových poranění. Při neposkytnutí pomoci pacient může vykrvácet.

Insekticidní organofosfáty a karbamáty jsou látky určené k hubení hmyzu, nejčastěji se vyskytují ve formě postřiků nebo roztoku. Nástup účinků je poměrně rychlý, často ihned po průniku do těla. Do organismu se dostanou vdechnutím, vstřebáním přes kůži nebo pozřením. Intoxikace probíhá ve třech stádiích. V první fázi můžeme pozorovat zvýšenou lekavost, bojácnost s následným přechodem v apatii. V druhé fázi se objevuje zvýšená produkce slin a slz, zúžené zornice, silné zvracení, průjem a kolikové bolesti. Ve třetí fázi dochází k záškubům svalstva nejprve obličejového, posléze celotělového. Pacient umírá v důsledku obrny dýchacího svalstva.

Karbofuran

Nejnebezpečnějším přípravkem z této skupiny je karbofuran, jehož prodej a držení je od roku 2008 zakázán. Tento přípravek je nebezpečný i pro člověka, už ve velmi malých dávkách může způsobit vážné zdravotní komplikace. Vzhledem ke schopnosti vstřebání se pokožkou je třeba dbát opatrnosti i při manipulaci s postiženým zvířetem. To bývá potřísněno slinami, zvratky a stolicí, které látku obsahují.

Insekticidní pyretriny a pyretroidy jsou látky určené k hubení hmyzu, rovněž jsou obsaženy v některých přípravcích proti zevním parazitům u psů. K intoxikaci dochází většinou při nesprávné manipulaci s postřiky nebo při aplikaci antiparazitik bez odborné konzultace. Kočky jsou podstatně citlivější než psi, proto pozor na záměnu přípravků pro psa a kočku! Nástup účinku je většinou za 1-3 hodiny, projevy většinou zahrnují slinění, zvracení, svalové záškuby až neschopnost pohybu. Tuto intoxikaci při vhodné léčbě většina zvířat přežívá.

Pozření chemikálií

K dalším možnostem intoxikace patří potřísnění, vdechnutí nebo pozření různých chemikálií, barev čisticích prostředků, zkažených potravin a vody, a v poslední době i nechtěné pozření nebo neuvážené podání léků určených pro lidi. Podání jakéhokoliv léčiva určeného pro člověka zvířeti je třeba vždy konzultovat s veterinárním lékařem.

První pomoc

K zásadám první pomoci patří při zasažení srsti a kůže kapalinami rychlé omytí vlažnou vodou (při silném znečištění lze použít i mýdlo), u látek ve formě prášků je třeba srst před omytím nasucho vykartáčovat. Po inhalaci cizorodé látky (postřiku) je nutné okamžitě zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při pozření cizorodé látky je možné ihned podat živočišné uhlí (Carbo adsorbes) v dávce až 10 tablet na 5 kg živé váhy psa. Poté co nejdříve vyhledejte odbornou pomoc. S postiženým zvířetem manipulujte se zvýšenou opatrností, nejlépe v rukavicích, popřípadě jej zabalte do deky a v ní jej přenášejte. Následně si důkladně omyjte ruce. Zajistěte, aby se zvíře nedostalo do kontaktu s dítětem. Prostor potřísněný tělními tekutinami zajistěte do doby, než se adekvátně očistí. Venku se obecně vyhýbejte kontaktu či manipulaci s cizím zvířetem, a to zvláště s uhynulým. Takový nález hlaste neprodleně městské policii.

MVDr. Robert Just

Publikováno: 10. 8. 2023