Kastrace zvířat patří mezi běžně prováděné chirurgické zákroky, drobní savci nejsou výjimkou. Provádí se v celkové anestezii, nejlépe v šetrné inhalační. Vlastní zákrok netrvá dlouho, většinou kolem 20-30 minut. Zvíře je po operaci aktivní, pár hodin po zákroku již přijímá potravu.

Kastrace zvířat patří mezi běžně prováděné chirurgické zákroky, drobní savci nejsou výjimkou. Provádí se v celkové anestezii, nejlépe v šetrné inhalační. Vlastní zákrok netrvá dlouho, většinou kolem 20-30 minut. Zvíře je po operaci aktivní, pár hodin po zákroku již přijímá potravu.

Proč kastrovat?

Důvodům ke kastraci je mnoho. Z chovatelských opatření je na prvním místě nežádoucí zabřeznutí při chovu samců a samic společně, dále agresivita mezi samci, příp.samicemi. Velmi důležitá a často opomíjená je prevence onemocnění pohlavního aparátu u samic. U králic velmi často dochází k tvorbě nádorů na děloze, u morčat k ovariálním cystám, u potkanů zase k tumorům na mléčné žláze. Většinou se tyto onemocnění odhalí až v pokročilém stadiu, kdy je zvíře již zesláblé, špatně přijímá potravu a celkově je oslabené. Jediným řešením je zde chirurgie, která s ohledem na rozvoj nemoci, je riziková.

Nejčastější nádorová bujení u králíků jsou neoplasie na děloze. Skoro vždy se jedná o adenokarcinom - tumor, který má velmi agresivní růst a rychle metastazuje do plic. Vyskytuje se u 50-80% ramlic starších 4 let.

Až 75% všech morčecích samic trpí na ovariální cysty. Onemocnění spočívá v tvorbě mnohočetných cystických lézích na vaječnících. Jsou vyplněné čirou tekutinou a často produkují pohlavní hormony. Jejich velikost může dosahovat až 15 cm.

U potkanů se velice často objevují tumory mléčné žlázy. Z 90 % případů se jedná o nezhoubný fibroadenom, který ale rychle expanzivně roste, brání zvířeti v pohybu, až dojde k vzniku vředů a sekundární bakteriální infekci, na kterou zvíře uhyne. Není výjimkou, že tumor dosáhne velikosti až 8 cm. Nádory se dají chirurgicky odstranit, ale velice často dojde k opětovnému nárůstu. U 3 % samců se vyskytují zhoubné adenokarcinomy mléčné žlázy. Četnost neoplazii nebo jejich recidiv je u kastrovaných samic výrazně nižší.

Od jakého věku mohu zvíře kastrovat?

U králíků doporučujeme kastrovat samce i samice po dosažení pohlavní a fyzické dospělosti, tedy od 6 měsíce. Malá plemena králíků dosahují pohlavní dospělosti již ve 4 měsících, zato velká plemena typu belgický obr až v 8 měsících. Morčata pohlavně dospívají od 2 měsíců. Od 3 měsíců je možné zvíře kastrovat. U potkanů nastupuje pohlavní dospělost v 1 měsíci života. Brzká kastrace může proběhnout od 2 měsíců. Obecně platí, že by se měla zvířata kastrovat po dosažení fyzické dospělosti. Předchází se tak komplikacím při zákroku a je s ohledem na zvíře šetrnější. Pokud se objeví nežádoucí chování jako je např. značkování teritoria močí nebo agresivita, je vhodné zvíře vykastrovat hned.

Jak zákrok probíhá?

Nejdříve je nutné vyhledat vhodné pracoviště, kde se objednáte na zákrok. Výrazně doporučujeme pracoviště s inhalační anestezií. Hlodavci a králíci mají velmi rychlý metabolismus, tudíž až do zákroku musí mít dostatek potravy a vody. Po premedikaci a uvedení zvířete do celkové anestezie se oholí, vydezinfikuje se kůže a přistoupí se k vlastnímu zákroku. U samic králíka a potkana je přístup mediální z linea alba, tedy středem přes břicho. U morčat preferujeme přístup laterální, tedy boční.

Ovariohysterektovaginektomie

U králíka vzhledem k jeho specifické anatomii se provádí ovariohysterektovaginektomie, tedy zákrok, při kterém se odstraňují vaječníky, děloha a část pochvy. U ostatních drobných savců buď ovariektomii, tedy odstranění jen vaječníků, nebo při patologických změnách na děloze ovariohysterektomii, odstranění vaječníků i dělohy. U samců nejčastěji volíme intraabdominální techniku, kdy je chirurgie s následným odstraněním varlat vedena středem mezinoží. Na sešití rány využíváme modifikovaný intradermální steh, tedy takový, u kterého jsou minimální komplikace, zvířata jej dobře tolerují a po srůstu rány se stehy samy vstřebají. Po operaci dostanete antibiotika, léky od bolesti a léky na podporu trávení, které musíte podávat zvířeti do tlamky. Péče o operační ránu není nutná, jen zkontrolujte, jestli neotéká a jestli si jí zvíře nevšímá. Hned po zákroku nabídněte zvířeti vodu a krmení - je důležité, aby do pár hodin po zákroku přijímal potravu. Zvíře udržujte v čistotě a teplu.

Komplikace kastrace

V minulosti byla celková anestezie drobných savců velmi riziková, nyní ale takové riziko nepředstavuje. Vedení anestezie se provádí inhalačně, kde je ke zvířeti přiváděna směs anestetického plynu s kyslíkem. Výhodami tohoto typu narkózy je, že můžeme velmi dobře přizpůsobovat anestezii pacientovi, dostatečně okysličovat tkáně zvířete a také rychle reagovat na možný výskyt komplikací. Během operace jsou monitorovány životní funkce. Kastrace je preventivní zákrok nejčastěji prováděný na mladých zdravých zvířatech, kde je riziko komplikací nízké. Přesto se jim zcela vyhnout nedá.

Mohu se k Vám na zákrok objednat?

Ano. Na našich pracovištích Brně a Vsetíně běžně provádíme kastraci samců i samic králíků a hlodavců. Zákrok probíhá v inhalační anestezii, během zákroku monitorujeme životní funkce. Po zákroku kontrolujeme bezpečné probuzení pacienta. Pokud byste chtěli Vaše zvíře nechat kastrovat nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

MVDr. Anna Spurná

Zdroje:

Pathology of Small Mammals Pets: P.V.Turner, M.L.Brash, D.A.Smith, Wiley Blackwell 2018
Fretky, králíci a hlodavci - klinická medicína a chirurgie: K.E. Quesenberry, J.W. Carpenter, Elsevier 2012
Manual of Rodents and Ferrets: E.Keeble, A.Meredith, BSAVA 2009
Kurz medicíny drobných savců: MVDr Vladimír Jekl, PH.D., Dip.EPCZM (Small Mammal), MVDr. Karel Hauptman Ph.D., Rozdrojovice 2014

Publikováno: 11. 8. 2023