Nadprodukce pohlavních hormonů u fretek (hyperadrenokorticismus a hyperestrogenismus)

Mezi časté problémy samic fretek patří nadprodukce hormonů nadledvin (hyperadrenokorticismus) a pohlavních orgánů (hyperestrogenismus). Hyperadrenokorticismus se vyskytuje rovněž u samců. Důsledky nadprodukce hormonů nadledvin (hyperadrenokorticismus) a pohlavních orgánů (hyperestrogenismus) jsou totožné, tzn. zvýšená hladina pohlavních hormonů. Důvodem je fakt, že se zárodečné buňky pohlavních orgánů během embryonálního vývoje nachází v těsné blízkosti nadledvin. Proto se jejich část v dospělosti nachází v nadledvinách a může nahradit svou hormonální aktivitou pohlavní aparát i u kastrovaných jedinců. Mezi časté příčiny hyperadrenokorticismu patří také příliš raná kastrace. Samice fretky dosahují pohlavní dospělosti mezi 8-12 měsícem života, obvykle během prvního jara po narození. Březost trvá asi 41 dní. Pohlavní aktivita začíná s prodlužujícím se dnem, říje vrcholí od března do počátku srpna. Pokud během tohoto období nedojde ke kopulaci se samcem, která je nutná k ovulaci, nastává tzv. perzistentní říje (prodloužená nebo trvalá říje). Samice nesmí být v říji déle než 2-4 týdny, pokud tomu tak je, je vždy nutná odborná pomoc!

Příznaky

Mezi typické projevy patří ztráta ochlupení, otok vulvy a výtok z pohlavních cest. Pokud problém trvá déle, dochází k úbytku na váze a zánětům pohlavních cest a dělohy. K nejzávažnějším projevům tohoto onemocnění patří snížená funkce kostní dřeně. Jejím důsledkem je chudokrevnost a celková krvácivost, která může vést k úhynu. K diagnostikování onemocnění se kromě klinického vyšetření využívá RTG, SONO, vyšetření krve, příp. i stanovení hladiny hormonů.

Léčba

Léčba pacientů s nejvážnějšími příznaky zahrnuje stabilizaci, dále kombinaci chirurgického a konzervativního řešení. Stabilizace pacienta obnáší nitrožilní infuze, kyslíkovou terapii a transfuzi krve. Následuje chirurgické řešení. Fretky nemají krevní skupiny, což ulehčuje hledání dárce krve. U pacientů s méně rozvinutými příznaky se používají hormonální přípravky a následuje chirurgický zákrok cca 2 měsíce po aplikaci hormonů. Zákrok obnáší kastraci, u fretek vždy kompletní odstranění vaječníků i dělohy, popř. odstranění nadledvin, což je již zákrok komplikovanější. Fretky s depresí kostní dřeně (chukrevnost, krvácivost) jsou vysoce rizikoví pacienti pro uspávání, je nutná inhalační anestezie s kvalitním monitoringem a následnou hospitalizací.

Preventivní opatření

Preventivní opatření jsou určitě doporučitelná, protože následná léčba nemusí být úspěšná. Nejlepším opatřením je samozřejmě přirozený chov s možností páření. Je možná i varianta kopulace se samcem, u něhož je chirurgicky zajištěna neplodnost. Pokud tato možnost není, lze v některých případech nahradit přirozenou kopulaci stimulací vhodnou sondou (provádí majitel). Přirozené podmínky nebo jejich napodobení však nemusí jako prevence být dostatečné, také je z různých důvodů nelze vždy zajistit. Potom je nejjistějším preventivním řešením kastrace po dovršení pohlavní dospělosti, nejlépe na podzim nebo v zimě, tj. v období hormonálního klidu. Následuje pravidelné podávání hormonálních preparátů, nejlépe v podobě podkožního implantátu, pro zabránění rozvoje hyperadrenokorticismu. Účinnost implantátu je až 1,5 roku.

MVDr. Robert Just

Publikováno: 10. 8. 2023