Pro značnou část psů je dlouhé cestování nepříjemné a je potřeba vždy zvážit, zda ho nenechat doma s někým, koho dobře zná. Pokud bereme psího kamaráda s sebou, je třeba mu zajistit dostatek zastávek k proběhnutí, podávat mu pravidelně vodu a zejména dát pozor na pobyt v zaparkovaném autě. Již několik zapomenutých minut na slunci v autě může mít fatální důsledky!

Z hlediska zdravotního je dobré se vždy poradit ve veterinární ordinaci o výskytu parazitárních a jiných onemocnění v zemi, kam cestujeme. I v blízké cizině, jako je Chorvatsko, se vyskytují pro nás cizokrajné nákazy, například parazité způsobující plicní a srdeční červivost. Co se týče zvracení a kinetóz existují i pro psy léky, vždy ale doporučujeme se obejít bez nich, mnohdy jako prevence stačí 6-8 hodinová hladovka.

Podmínky pro cestování se psem do zahraničí

Z veterinární legislativy pro účely neobchodních přesunů v případě cestování v rámci EU vyplývá, že pes musí být označen mikročipem podle normy ISO a musí mít platné očkování proti vzteklině. Obojí musí být zaneseno v pase (viz fotografie, nezaměňovat s mezinárodním očkovacím průkazem!). Pas může vystavit a registrovat pouze veterinární lékař schválený Státní veterinární správou ČR. Naše ordinace tímto povolením disponuje. Při očkování proti vzteklině musí již být pes označen mikročipem, jinak se musí přeočkovat, i když je v řádné imunitě. Platným se toto očkování stává 21. den po aplikaci, a to i v případě, že prošlo, byť o jeden jediný den. Doporučujeme proto tento údaj s předstihem před dovolenou zkontrolovat. Pes nesmí být určen k prodeji a musí být doprovázen svým majitelem. Některé státy EU (Británie, Irsko, Malta, Finsko) vyžadují s předstihem 120-24 hodin před vstupem do země ošetření proti echinokokóze účinnou látkou praziquantel. To musí být potvrzené v pase, včetně hodiny aplikace. V dalších státech v EU i mimo EU platí různé další předpisy, jako je např. omezení týkající se určitých plemen psů. Při návratu z některých zemí EU podle tamní nákazové situace je vyžadováno kromě očkování proti vzteklině i vyšetření krve na přítomnost protilátek. Seznam těchto zemí se často mění, informace najdete na webu Státní veterinární správy www.svscr.cz. Legislativa řady zemí se však průběžně může měnit, SVS ani my tudíž nemůžeme nést odpovědnost za tyto informace, je třeba se dobře informovat na ambasádě.

Letecká přeprava psa

Při letecké přepravě je nutná důkladná komunikace s leteckou společností, jinak se snadno může stát, že uvíznete na letišti. Pro leteckou přepravu existují individuální požadavky, speciální přepravky apod.

Podobné podmínky platí pro cestování s kočkou, povinné je také očkování proti vzteklině. Pro kočku však obecně bývá cestování více stresující, je vhodné toto vždy dobře uvážit.

Publikováno: 10. 8. 2023